Congratulations to our Dean's List Students!

Undergraduate students who achieve a GPA of 3.4 or higher over the course of an academic year (fall and spring semesters only), with no grades of F, I or U for either semester, and are otherwise in good academic standing, are placed on the Dean’s List. Only those who complete 12 or more credits during the fall and spring semesters are eligible.

Fall 2017 - Spring 2018

Mathematics Majors

 • Danhong Cao
 • Yunxi Cheng
 • Nikhil Cherukupalli
 • Ruikai Dong
 • Yebin Han
 • Lin He
 • Vinanti Kamath
 • Max Keefe
 • Yiyue Liu
 • Amber Mcvean
 • Madhav Nakar
 • Weiyi Qiu
 • Christopher Rosin
 • Jingjing Shi
 • Yuejia Tong
 • Mark Wang
 • Yuxiao Wen
 • Weiyao Xie
 • Jiaming Xu
 • Sunho Yoo
 • Lingyu Zhao
 • Peilin Zhen
 • Meixi Zhu

Mathematics & Physics Majors

 • Maximillien Askmo
 • Alexander Cushen
 • Zhaoyang Du
 • Zheng Feng
 • Lingxuan Gao
 • Thomas Granade
 • Michael Healy
 • Ziyan Lai
 • Cesar Lema
 • Alexandra Longo
 • Tianyi Zhang
 • Aiqi Zhou

Fall 2016 - Spring 2017

Mathematics Majors

 • Pengyuan Gu
 • Yile Gu
 • Jiahui Han
 • Jake E Ippolito
 • Wenyi Ji
 • Max Joseph Keefe
 • Rachel F Liew
 • Yuchen Liu
 • Madhav Nakar
 • Christopher Rosin
 • Shahmir Shahrol
 • Weiyao Xie
 • Fan Ye
 • Peilin Zhen

Mathematics & Physics Majors

 • Zheng Feng
 • Lingxuan Gao
 • Shearyar Shamim Khan
 • Alexandra Longo
 • Igor Pshenychny
 • Junhan Xu
 • Aiqi Zhou

Fall 2015 - Spring 2016

Mathematics Majors

 • Yile Gu
 • Jieun Hyun
 • Hannah Lee
 • Rachel F Liew
 • Joelle Phillips
 • Shahmir Shahrol
 • Xiao Han Xiong
 • SunHo Yoo
 • Chandra Nadia Mongroo
 • Dayan A Siddiqui
 • Elizabeth Arlene Syso
 • Kelly M Thomas
 • Kye Drageset
 • Maxwell Sensiper
 • Mushen Yu
 • Wenyi Ji
 • Yuxuan Han

Mathematics & Physics Majors

 • Lingxuan Gao
 • SongChen Xia
 • Alexandra Longo
 • Vinu Abeywickrama