Re: Onderwijs lijkt wel gebaat bij knuffelaanpak.
A Letter to the Editor of de Volkskrant

The occasion for this Letter to the Editor was a piece about the strange difference between the performance of Dutch and of German pupils on international comparison exams (i.e., PISA). I don't think it strange at all.

For reference, here is the opening paragraph of the article in "de Volkskrant" to which my letter was a response.

Waarom presteren Duitse leerlingen zoveel slechter dan Nederlandse? Niemand die het weet. "Ik raak met de dag meer in de war", bekent Jan de Lange, hoogleraar didactiek van het wiskundeonderwijs aan de universiteit van Utrecht. "In Duitsland krijgt de knuffelpedagogiek de schuld van de slechte prestaties. Wij horen bij de wereldtop, maar hier viert die knuffelpedagogiek juist hoogtij."

My letter was not published. Some time later I wrote a more detailed piece about the mathematics in PISA, covering the same theme touched upon in the present Letter to the Editor. Please see also my earlier remarks on content of the OECD / PISA assessment.

See the Education Page of Bas Braams - Links, Articles, Essays, and Opinions on K-12 Education - for related matter.


Geachte redactie,

Betreft: Onderwijs lijkt wel gebaat bij knuffelaanpak (de Volkskrant, 19 Juni, 2002)

Uw verslaggeefster stelt de vraag waarom Duitse leerlingen zoveel slechter presteren dan Nederlandse en concludeert dat niemand het weet. De vraagstelling is ongetwijfeld gebaseerd op de resultaten van het OECD/PISA onderzoek, verleden jaar gepubliceerd, waarover men in Nederland nogal tevreden was terwijl in de Duitse pers inderdaad het handen-wringen nog niet voorbij is.

Voor een bevredigend antwoord mag ik het uw verslaggeefster, en de Nederlandse en Duitse pers in het algemeen, aanbevelen om toch maar eens naar het PISA onderzoek zelf te kijken en niet uitsluitend naar de tabel met uitkomsten per land. De web-site van PISA is http://www.pisa.oecd.org/ en ik beperk me hier tot het wiskunde deel van het onderzoek. De voorbeeld-vragen hebben een weinig wiskundig karakter en vergen weinig formele kennis en vaardigheden. Verder is veelal gekozen voor een in deze context wel zeer misplaatste vrije antwoord vorm in plaats van een meerkeuze vorm, ook bij vragen waar werkelijk allerlei goede, minder goede, en foute antwoorden denkbaar zijn. (Kijk bijvoorbeeld naar de vragen 5 - Shapes - en 6 - Areas - en de bijbehorende Feedback.) De staf van PISA zal beweren dat alles is gedaan opdat de beoordeling in de verschillende landen op uniforme wijze zou plaatsvinden, maar aan de hand van de vragen zelf kan zo een bewering als onoprecht terzijde geschoven worden. Het lijkt mij plausibel dat de resultaten van het PISA onderzoek meer een weerslag zijn van de mate waarin de staf van de individuele landen met hun plaatselijke onderwijspolitiek tevreden of ontevreden was dan van werkelijke verschillen in de uitkomst van onderwijs.

Bas Braams
--
Bastiaan J. Braams - braams@math.nyu.edu
Courant Institute, New York University
251 Mercer Street, New York, NY 10012-1185