Class Graduating in December 2019


These students started in the full-time program in September 2018 and are seeking internships for the summer of 2019. A resume book of all students on the job market is available below.

If you are interested in recruiting our students, please feel free to reach out to them directly. We can assist in setting up on-campus presentations and interviews. Please contact the Program Administrator (Michelle Shin) via email or phone.

The complete resume book of all students on the job market as well as individual student resumes are available by clicking the links below.

 • Xinyu Bi
 • Yitong Cai
 • Yuan Cheng
 • Jingran Cui
 • Karl Dessenne
 • Xiaotong Ding
 • Ha Hai Du
 • Mehdi El Amrani-Zirifi
 • Anastasia Erastova
 • Jingyuan Feng
 • Caroline Garrin
 • Ru Han
 • Yinan Hu
 • Yundai Hu
 • Naotaka Ikeda
 • Michael Kirsch
 • Zhengxu Li
 • Tianhao Lu
 • Renjie Pan
 • Junqi Qian
 • Jiahao Ren
 • Xiaocen Shang
 • Yiwei Shi
 • Meixi Sun
 • Yinong Tang
 • Vismayie Vandanapu
 • Tong (Jasper) Wu
 • Jialu Xie
 • Geng Yan
 • Ming Ming Yu
 • Jiacheng Yue
 • Nan Zhang
 • Siyu Zhang
 • Tianyu Zhang
 • Yuening Zhang
 • Yuke Zhao
 • Zimo Zhao
 • Zhuang Zhiyuan
 • Yixuan Zhou
 • Zerui Zhou
 • Jiahao Zhu
 • Xuewei Zhu
 • Liang Zou